وقتي چهارده بيفته شنبه

Wednesday, March 31, 2010

بهار رسيد و شقايق به سبزه‌زار مضاعف،
دو هفته خوردن آجيل و شيريني و خيار مضاعف!
براي استراحت و تفريح و خواب همت كن،
كه روز چهارده بايد روي به سوي كار مضاعف!
***

ديگه تنگي ِ قافيه رو به بزرگي خودتون ببخشيد، شنبه‌ي خوبي براتون آزو مي‌كنم!

0 comments: