ماشين هل دادن

Wednesday, March 24, 2010

هروقت مي‌بينم كه ماشيني احتياج به هل داره، فوري پياده ميشم و ميرم هلش ميدم. اين برمي‌گرده به خاطرات تلخ كودكي‌ام كه هر روز سرد زمستون، وقتي بابام مي‌خواست منو ببره مدرسه، ماشين‌مون روشن نمي‌شد و بايد از همسايه‌ها مي‌خواستيم بيان هلش بدن... چقدر خجالت مي‌كشيدم... دوران جنگ بود و باتري اتومبيل گير نمي‌اومد...

0 comments: