پول نو

Monday, March 22, 2010

رفتم بانك مي‌گم پول نو ميخوام، ميگه بهمون ندادن، مي‌گم از كجا بگيرم؟ ميگه برو از دلال‌ها بخر. رفتم جلو بانك، يه بسته 100 تومني خريدم 20 هزار تومن (به جاي 10 هزار تومن) و يه بسته 200 تومني خريدم 30 هزار تومن (به جاي 20 هزار تومن)! به يارو مي‌گم چرا اينقدر گرون؟ ميگه كارمند بانك مركزي كه قاچاق از بانك مياره بيرون، گرون مي‌فروشه! اي ريدم به اين مملكتي كه داريم...

0 comments: