آقا داماد و مردان آهنين

Monday, March 29, 2010

- چايي‌تون رو ميل كنيد... بفرمائيد آقازاده چه كاره‌ان؟
+ تو مسابقه مردان آهنين هستن
- اِ؟ چه خوب، پس ورزشكارن؟
+ راستش نخير، ايشون تو مغازه‌هاي شهر مي‌گردن بلكه كت و شلوار اندازه «آق فرامرز خودنگاه» پيدا كنن!

0 comments: