آقا داماد و پي ام سي

Thursday, March 11, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ هنرمندن... تو كليپ‌هاي «شهره»، جفتك مي‌اندازن. عروس خانوم چي؟
- اتفاقا همكار آقازاده‌ي شمان، زير ابروي «كامران و هومن» رو برمي‌دارن و صورتشون رو بند ميندازن!

0 comments: