بو و صدا

Friday, March 26, 2010

مي‌خوام وقتي بزرگ شدم، مهندس عمران بشم، بعد تو خونه‌هايي كه مي‌سازم اين نكته رو مورد توجه قرار بدم كه ديوار هاي توالت رو خيلي ضخيم در نظر بگيرم!

0 comments: