آقا داماد و وُعا

Monday, March 22, 2010

- مي‌فرمودين، آقازاده چه كاره‌ان؟
+ والا براي شب عيد رفتن تو وُعا، با صداي بلند دست مي‌زدن و نعره مي‌كشيدن تا برنامه‌ي نوروزيت‌شون جون بگيره و بگن خيلي كول هستن...
- به‌به، ماشالا به حنجره‌شون!

0 comments: