بهره‌وري در عبادت

Friday, March 12, 2010

اين پيرمرد و پيرزن‌هايي كه دارن قرآن مي‌خونن و در همون لحظه تو دستشون تسبيح مي‌گردونن! خوب يا قرآن بخون، يا ذكر بگو!

0 comments: