خدايا... فرصتي عنايت كن

Thursday, March 11, 2010

نمي‌دونم دقيقا كِي قراره اين ايميلها و شيرشده‌هاي توي گودر كه «ستاره‌دار» شون كردم رو برگردم و با دقت بخونم!؟

0 comments: