نسل جزغاله

Monday, March 29, 2010

بابام هميشه ميگه «ما نسل سوخته‌ايم».
ميگه وقتي كه بچه بوديم از بابا و ننه‌مون توسري مي‌خورديم،
بعد كه ازدواج كرديم فرمانبردار زن‌مون شديم،
وقتي بچه‌دار شديم، شديم نوكر بچه‌هامون،
وقتي هم كه نوه‌هامون به دنيا ميان، ميشيم دايه اونا!
راست ميگه بنده خدا

0 comments: