قرمزته ولي

Wednesday, March 10, 2010

با اينكه دو آتيشه قرمزم ولي خيلي حالم گرفته شد كه استقلال اونطوري ريد! اونهمه فرصت رو به باد دادن يه طرف، اون عرباي كثيف هم با يك امتياز گورشون رو گم كردن به قبرستون خودشون، يه طرف! حيف