تنظيم خانوار

Thursday, March 4, 2010

حالا اين فقيرا و مستضعف‌ها پول ندارن كان*دوم بخرن، از خير «اون» كار شب‌شون هم نمي‌گذرن، آيا نمي‌تونن لحظه آخر بكشن بيرون كه اينقدر بچه دور و برشون رو پر نكنه!؟

1 comments:

Anonymous said...

تنظیم خانواده پاس نکردی مگه؟ اون بیرون کشیدن یه درد عمه ی آدم می خوره، قبل از اون هم تعداد قابل توجهی از اون بچه ماهی ها(!) رفته اند تو!