تنفر تا اين حد

Thursday, March 4, 2010

بعضي از اصطلاحات منو به حالتي مي‌رسونه كه انگار چشمم به ريخت ان افتاده! يكيش اينه: «فلان چيز رو به سمع و نظرتان مي‌رسانيم»

0 comments: