فيلم شعله

Saturday, March 6, 2010

بايد اعتراف كنم وقتي بچه بودم و فيلم شعله (همون فيلم هندي با بازي آميتا باچان، درمندرا و هما ماليني) رو با ويدئوي بتاماكس مي‌ديديم و كلي كيف مي‌كردم، تا مدتها تو اين فكر بودم كه اونجايي كه هنرپيشه زن (بسنتي) داره جلوي جبار سينگ مي‌رقصه و شيشه مشروب مي‌اندازن جلوي پاش، جلوه‌هاي ويژه‌اش چيه كه پاي هنرپيشه زخمي نشه!؟

0 comments: