خوشمزه و خوشنام

Tuesday, September 27, 2011

میخوام وقتی بزرگ شدم یه کارخونه پنیر بزنم، اسمش رو بذارم «کبیری»، مخلوطی از «کیبی» و «کیری»!

0 comments: