یعنی میشه یه روز...؟

Monday, September 5, 2011

یکی از اتهامات مبارک که امروز در دادگاه بهش تفهیم شد، «به کار گرفتن تک تیراندازان برای شلیک به معترضین از بالای ساختمان‌ها» بود. چقدر اتهامش آشناست برامون...!