این محمود و آن محمود

Friday, September 23, 2011

یک تار موی گندیده عباس شرف داره به صدتا احمدی‌نژاد و دار و دسته و طرفدارهاش، وقتی از فرصتش استفاده میکنه و اینقدر قشنگ، دیپلماتیک و احساساتی از کشورش و مردمش دفاع میکنه.
حالا هی راهپیمایی روز قدس راه بندازین و چوب لای چرخ صلح بذارین و برید سازمان ملل به‌جای کمک به کشور خودتون، دنبال مقصر یازده سپتامبر بگردین و هولوکاست رو تکذیب کنین و فشار رو به مردمتون بیشتر کنین...
دروغ بگین که زندانی سیاسی نداریم و بعد از انتخابات سی و سه نفر کشته شدن که دو سومشون نیروی انتظامی بودن و میرحسین و کروبی آزادنه دارن زندگی می‌کنن و یک گرسنه نداریم و چند میلیون شغل ایجاد کردیم و...
زنده باد محمود عباس، مرگ بر دروغگویی که نه دین داره نه شرف نه مردانگی

0 comments: