شاید فردا

Monday, September 19, 2011

یه روز هم چشماتو باز می‌کنی می‌بینی همه چی تموم شده...