خسته از زحمات روز

Thursday, September 22, 2011

دیدین وسایل خونه، نصفه شبا که می‌خوابیم، خستگی‌شون رو در می‌کنن، قولنج می‌شکنن و سر و صدا راه می‌اندازن؟ الهى بگردم...!

3 comments:

Anonymous said...

نه! مطمئنی این وسایل خونه ات هستن که سر و صدا راه می اندازن؟!؛

Unknown said...

سامان
اااااااااااا
چه جالب
من فکر میکردم این صداهایی که میشنوم فقط توهمه!
نگو همه میشنوم
لامصب چقدر منو میترسونه این تلویزیون

Anonymous said...

آره، مخصوصن تلویزیون قدیمیا