همه جوره باید ببازن

Sunday, September 18, 2011

چندصد تا مفتخور رو جمع کردن و دارن میلیاردی میریزن تو شیکمشون تا به زور «بیدارشون» کنن و وجهه بین‌المللی-اسلامی پیدا کنن، از اونور اردوغان دست زنش رو گرفته و راه افتاده رفته سومالی و مصر و لیبی و تونس و داره محبوبیت برای خودش و کشورش جمع می‌کنه!

0 comments: