سه میلیون هزار و سیصد میلیارد و هزار و صد و ده

Wednesday, September 21, 2011

قسم می خورم که جریان این اختلاس جوسازی دشمنانه و شرط می‌بندم که این خبر صحت نداره و شایعه‌ای بیش نیست. چرا؟ چون اصلا کسی رو تو دولت و مجلس و قوه قضائیه می‌شناسین که بتونه عدد سه هزار میلیارد تومن رو بخونه و بشمره، چه برسه بخواد اعلام کنه، چه برسه به عقلشون برسه که این مبلغ رو بدزدن!

1 comments:

Anonymous said...

جان دل برادر دزدیدن سواد نمیخواهد .یکم جسارت یکم پررویی یکم مغز خر میخواهد و زیاد مال حرام خوری