بیداری اسمایلی

Wednesday, September 14, 2011

مصریها ریختن سفارت اسرائیل رو تسخیر کردن، اینا از خوشحالی خودشون رو جر میدن که انقلاب مصر، بیداری اسلامیه. فرداش رفتن سفارت عربستان رو هم گرفتن،

اینا زبونشون رو کردن تو فلان جاشون!

1 comments:

Anonymous said...

مطمئنی زبونشونو کردن تو فلان جاشون؟! چون بر اساس تحلیل های اینا گرفتن سفارت کشوری مثل عربستان سعودی هم در راستای همون بیداری اسلامیه