باباها خیلی خوب همه چیزو می‌فهمن

Sunday, September 4, 2011

از روزی میترسم که بچه‌ام یا تو روم بگه یا تو دلش اینطور فکر کنه که: بابام پیره، این چیزا رو نمی‌فهمه...

0 comments: