تست هوش و حواس

Saturday, September 17, 2011

زود و تند و سریع به سوال زیر جواب بدین:

در چراغ راهنمایی، چراغ قرمز بالاست یا پایین یا وسط؟
.
.
.
چقدر همه چیز برامون عادی میشه و عادت می کنیم...

0 comments: