زن ذلالت

Sunday, September 4, 2011

یادم رفته بود بگم؛ یه عده دیگه هم هستن که با تمام وجود ازشون متنفرم: اونایی که به مادر زنشون میگن «مامانی، مامی، مامان جون و...»! ولی «مامان» بگن عیب نداره!

0 comments: