انتقام استاد

Tuesday, September 20, 2011

از اول مهر به اصرار یکی از دوستان چند تا کلاس عملی برداشتم. روزگارتون سیاهه اگه دانشجوم بشین! حیف که نمی‌تونم بیام داستانهای سرکلاس رو اینجا بنویسم!

0 comments: