در هیچ جا شعبه نداریم

Monday, September 5, 2011

برای بار چند هزارم اعلام میکنم:
تنها راهی که من با نام «ریزنوشت» با شما در تماسم، این بلاگ و جیمیلم هست.
نه توی گولاس، نه فیس‌بوک، نه توئیتر، نه هیچ جای دیگه بنده با نام «ریزنوشت» حضور ندارم، وهرکی از اراجیف بنده در اونجاها استفاده میکنه (بدون اجازه و خبر خودم) دزدی هست که به کاهدون زده!
بنده در تمام شبکه‌های اینترنت عضو هستم ولی نه با نام ریزنوشت.
امیدوارم باز نیاین بگین من عضو صفحه فیس بوکت شدم و توی حلقه گولاس منی و...!