اولد كامران و هومن

Friday, September 9, 2011

داريوش كه با فرامرز اصلانی ريخته رو هم، میترسم پس فردا سياوش قميشی هم مخ بيژن مرتضوی رو بزنه!

2 comments:

Anonymous said...

مرسی برای لینک :)
ممنون از لطفت ! راستش من خیلی تازه کارم و نمیدونم رک بودن رو باید تا چه حد داشته باشم :) ولی سعی میکنم یکم کمتر نام ببرم !مرسی که گفتید ;)

Anonymous said...

تو رو خدا سیاوش رو با داریوش و فرامرز اصلانی مقایسه نکنید...