بیماری چاقان در فصل گرما

Sunday, September 25, 2011

اگه دیدین یه تپلی داره قر میده وناراحت راه میره، مسخره‌اش نکنین، نود درصد احتمال بدین که بغل کشاله رانش عرقسوز شده باشه!