پا در هوا

Wednesday, September 21, 2011

یه عده هم مثل سیم‌کارت «تالیا» هستن. هیچ کس تحویلشون نمیگیره، تکلیفشون روشن نیست، حتی خودشون هم نمی‌دونن کین!

0 comments: