TV & WC

Thursday, September 22, 2011

اگه «نود» و «رادیو هفت» رو از تلویزیون ایران بگیرن، دیگه فرقی با مستراح نداره!

0 comments: