فضول ِ جاگیر

Saturday, September 10, 2011

گروهی هم زاده شدن که تو اتوبوس و مترو ببینن کی نشسته و کی ایستاده، تا به‌زور اینو بلند کنن و اونو جاش بنشونن!

0 comments: