بالابرین و مخالفت مدنی

Thursday, September 15, 2011

فردا همه با هم در برج میلاد جمع شده و حداقل سه اسکوپ بستنی با روکش طلا می‌خوریم.
تا داغ نشده دست به دست کنین!

0 comments: