طعم دلچسب، انتخاب سامان گلریز

Sunday, July 10, 2011

خوب شد اسمش رو عوض کردن، وگرنه وای به حال سامان گلریز...!

1 comments:

احسانا said...

تازه شرکت طراحی کیری هم هست که این صدا و سیما رو دیزاین کنه که جنسش جور شه :
kiridesign.co.uk