غذای ملی

Saturday, September 24, 2011

یه زمانی اگه از بچه‌ها می‌پرسیدی غذا چی دوست داری؟ نصفشون می‌گفتن قرمه‌سبزی، نصفی ماکارونی. الان همه‌شون میگن پیتزا!