شانسی که دارم

Thursday, September 1, 2011

صبح‌های جمعه گوشی رو ساکت میکنم که بتونم بیشتر بخوابم. بيدار شدم دیدم یک شماره عجیب افتاده. زنگ زدم گفتم با من تماس گرفته بودین؟ گفت اینجا موسسه فلانه، شما برنده مسابقه اسمسی شده بودین، ولی جواب ندادین، ما یک نفر دیگه رو برنده اعلام کردیم!
گفتم حالا جایزه‌اش چی بود؟ گفت دفترچه پس‌انداز با موجودی دو میلیون ریال!