دشمنان بیداری

Thursday, September 22, 2011

میگن دیروز چند تا تروریست آمریکایی، اسرائیلی و منافق رو درحال حمله به سالن «اجلاس بیداری» دستگیر کرده و ازشون صدها عدد قرص «دیازپام» کشف و ضبط کردن!

0 comments: