چوب دو سر عنی

Thursday, September 1, 2011

رفتم شیر بخرم، گفت تو بازار کم شده، داره گرون میشه. کاله یک لیتری می‌خریدم هزار و صد، یک و نیم لیتری داد دو هزار تومن.
می‌خوام ببینم عرزشی‌ها در این مورد چی میگن؟ شاید بگن مثل بازار جهانی طلا که گرون شده، بازار جهانی پستون گاو هم کشیده بالا که شیر گرون شده؟
از یک طرف ریاست محترم جمهور داره بهشون فشار میاره با این گرونی‌ها، از یک طرف آقاشون در دیدار ماه رمضان «با قدردانی از خدمات دولت... مقایسه میان عملکرد دولت با دولتهای قبلی را کاری خوب برشمردند» دهنشون رو بسته!

0 comments: