چشمان شهلا

Sunday, September 11, 2011

- اگه گفتی تو دنیا چه چیزی از چشمهای درشت و خوشگل یک زن، زیباتره؟
+ همون چشمها، بسته‌اش!

0 comments: