سر عروس

Tuesday, September 6, 2011

راننده‌هایی که جلوی من قرار می‌گیرن دو دسته‌ان:
یا «سر می‌برن»، از بس تند میرن،
یا «عروس می‌برن»، از بس یواش میرن!

0 comments: