داماد جوگير

Friday, March 5, 2010

تازه دامادي كه تازه سربازيش تموم شده، در بازار، رو به تازه عروس: عزيزم، از اين پوتين‌ها دوست داري برات بخرم؟

0 comments: