اصفهان هم كه كسي تحويلت نگرفت!؟

Thursday, December 3, 2009

كه ممكنه نود درصد (يا حتا بيشتر) از اين نامه‌هاي مردمي كه بهش مي‌دن، توش فحش خار-مادر باشه؟ چه حالي ميده!