نماز ظهر عاشورا به امامت فتنه‌گران و آشوب طلبان

Thursday, December 31, 2009

دختره: بيا اين گوشه تا خلوته و گارديها نيومدن نماز بخونيم، داره قضا ميشه
پسره: تو بخون، من لباسم خونيه، نجسه نمي‌تونم، ميرم خونه‌مون مي‌خونم...
.
.
.
يعني من خاك پاي اين دوتا هم نيستم...

1 comments:

ایلیا said...

اونوقت میان میگن اینا حتک حرمت کردن، محارب با دین اند، خونشون حلاله و ...