قانون اول وبلاگ

Thursday, December 24, 2009

قانون بقاي بلاگر:
يك بلاگر هيچوقت از بين نميره، بلكه از يك وبلاگ به يك وبلاگ ديگه تبديل مي‌شود!

0 comments: