سريال جديد و مهيج خارجي

Wednesday, December 9, 2009

يه سريال جديد رسيده برام، الان داره ماه‌واره نشون ميده، چند تا دوست هستن كه هواپيماشون سقوط مي‌كنه تو يه زندان و فقط 24 ساعت وقت دارن كه فرار كنن و هي آينده جلوشون سبز مي‌شه!
.
.
.
Friends+Lost+Prison Break+24+FlashForward