هميشه و همه جا... سبز بمانيد

Tuesday, December 29, 2009

تو روضه، داره به سر و كله‌اش مي‌كوبه و هاي‌هاي گريه مي‌كنه، دوربين كه ميره رو صورتش، با اون دست ديگه‌اش كه آزاده، به دوربين «وي» نشون ميده!

0 comments: