راحت باش آبجي

Friday, December 11, 2009

ديدين اين دخترهايي كه اعتماد به‌نفس ندارن، موقع راه رفتن، دست به سينه راه ميرن؟
.
.
.
در راستاي روانشناسي رفتاري!