هنرپيشه هاي وطني و تكنولوژي

Sunday, December 6, 2009

يعني يكي از اين هنرپيشه هاي ايراني تا حالا توي زندگي واقعيش با كامپيوتر كار نكرده؟ نه بلدن با موس كار كنن، نه درست به مانيتور نگاه مي كنن، نه مثل آدم تايپ مي كنن... مثلا موقع تايپ با ده تا انگشتش مي كوبه به صفحه كليد، بدون حتي يك اسپيس يا يه اينتر!