محرم الحلال

Tuesday, December 29, 2009

- آقا قزل‌آلاي تازه دارين؟
+ نه داداش، تاسوعا و عاشورا ماهي صيد نمي‌كنيم
- عمو بچه‌هاي مردم رو تو خيابون پرپر كردن، كجاي كاري؟

0 comments: