كف دستي ِ خاله قلقلي

Wednesday, December 16, 2009

يكي از اين خاله‌هاي جورواجور در برنامه كودك به بچه‌هايي كه دارن يك كاري مي‌كنن:
خوب عزيزاي دلم، حالا دست‌هاتون رو بالا بگيرين... به بچه‌هاي تو خونه نشون بدين چي ريختين كف دست‌تون... مواظب باش نريزه رو لباست... آفرين پسرم، كف دستي‌ت رو نشون بده به دوستات... باريكلا... نريزه رو زمين...!

0 comments: